tiếw Việt phần 2

Chuyển đổi sang Tiếq Việt mới trực tuyến

Bộ chuyển đổi tiếng Việt kiểu mới giúp chuyển chữ tiếng Việt thành tiếq Việt như dự án cải cách chữ quốc ngữ, với bộ chữ tiếng Việt kiểu mới, viết záo zụk thay cho giáo dục của PGS.TS Bùi Hiền.

Tags: bộ chuyển đổi tiếng Việt,tiếng Việt,Tiếq Việt,chữ tiếng Việt mới,PGS.TS Bùi Hiển,chữ mới của giáo sư Việt,bộ chữ tiếng Việt mới,chữ cái,chữ quốc ngữ,cải cách chữ quốc ngữ,cải tiến chữ quốc ngữ